Union

Cestovné Poistenie

Aj z pohodlia svojho domova si môžete na stránke www.katkatours.sk uzatvoriť individuálne cestovné poistenie pri krátkodobom vycestovaní do celého sveta.
Pri tomto type poistenia máte možnosť poistiť tieto riziká: 

  • poistenie liečebných nákladov v zahraničí

  • poistenie batožiny

  • poistenie zodpovednosti za škody

  • úrazové poistenie

Ak sa dostanete v zahraničí do situácie, v ktorej potrebujete pomoc v zmysle uzavretého poistenia - ošetrenie, transport a pod.,  skontaktujte sa s pracovníkmi spoločnosti EuroCross (zahraničný partner Union poisťovne, a.s.) Z celého sveta platné telefónne čísla spoloťnosti EuroCross:

  • +420 296 339 644

  • +31 713 641 212

+ - pripojenie do medzinárodnej siete, pre väčšinu európskych krajín je predvoľba 00, pre USA a Kanadu je predvoľba 011
Z krajín Anglicko, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Španielsko, Švajčiarsko, Kanada a USA je možné využiť aj bezplatné telefónne číslo spoločnosti EuroCross:

  • +800 412 122 12