Podpora začínajúcich podnikateliek

Spoločnosť T.Z.Ú. Company podporí začínajúce podnikateľky
 

Účasťou v projekte Guardian Angels for Female Entrepreneurs sme sa zaviazali, že pre biznis začiatočníkov poskytneme ročné bezodplatné podnikateľské poradenstvo.

Projekt Guardian Angels for Female Entrepreneurs sa zameriava na propagáciu a podporu podnikania žien na Slovensku a v EÚ prostredníctvom vytvorenia siete mentorov pre začínajúce podnikateľky.

Úlohou mentorov – podnikateľov s niekoľkoročnými skúsenosťami je pomáhať nováčikom v podnikaní pri riešení špecifických problémov ako je vedenie firmy,  zvládnutie zamestnancov či zosúladenie rodinného a pracovného života. Slovensko bude zastupovať podľa krajov spolu 16 mentorov. Nitriansky kraj bude zastupovať konateľka spoločnosti T. Z. Ú.  Company, s. r. o.  a prevádzkovateľ cestovnej kancelárie Katkatours Denisa Pavlechová.

Kompletný zoznam mentorov je zverejnený na stránke www.podporapodnikaniazien.sk.


ZAČÍNAJÚCE PODNIKATEĽKY so záujmom  o poradenstvo v podnikaní sa môžu   do projektu prihlásiť 
do 31.12.2011. Podmienky účasti v projekte a prihlášku nájdete na tejto linke: Hľadáme začínajúce podnikateľky so záujmom o mentoring