Turistické známky DT

PREDAJ TURISTICKÝCH ZNÁMOK

No. 493 - Detva, cena: 1,50 € 

No. 423 - Kaľamárka, cena: 1,50 €

Mapa a zoznam turistických známkových miest SR 2010, cena: 2,30 €