Aktivity TIK Detva

16.12.2014 bola v Podpolianskom múzeu v Detve slávnostná akadémia: Podpolianske múzeum včera a dnes, ktorá sa konala pri príležistosti 20. výročia vzniku Podpolianskeho múzea. TIK Detva sa na akadémii zúčastnila.

12.11.2014 sa v Liptovskom Mikuláši konalo Valné zhromaždenia Asociácie informačných centier Slovenska, ktorého sa ako člen AICES TIK Detva zúčastnila. 

16. - 17.10.2014 sa v Liberci v Českej republike konal prvýkrát veľtrh CR. TIK Detva sa na veľtrhu zúčastnila a propagovala mesto Detva a krásu Podpoľania.

21. - 24.8.2014, sa konala 41. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárrska výstava Agrokomplex Nitra 2014, TIK Detva sa Agrokomplexu zúčastnila s propagačným materiálom o Detve a Podpoľaní.

TIK Detva na 49. ročníku FSP 2014 má vlastný stánok na amfiteátri v Detve: s množstvom propagačného materiálu, darčekových a upomienkových predmetov (súčasne je otvorená aj kamenná prevádzka na sídlisku).F SPsa konali v dňoch 11.7. - 13.7.2014. 

Turisticko informačná kancelária sa dňa 5.6.2014 zúčastnila na vernisáži výstavy Mirky Boleslavskej a Jožka Kajana, ktorú poriadala Detvianska umelecká kolónia v KC AS v Detve.

16. - 18.5.2014 sa v Trenčíne konala 3. výstava cestovného ruchu regiónov Region Tour Expo Trenčín. TIK sa na výstave zúčastnila.

Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu Holiday World sa konal v dňoch 20.2. - 23.2.2014 na holešovickom Výstavisku v Prahe. Turisticko informačná kancelária Detva sa na veľtrhu zúčastnila a prezentovala mesto Detva. Veľtrh Holiday World je spojený s 8. ročníkom gastronomického veľtrhu Top Gastro & Hotel a s 19. ročníkom veľtrhu golfového vybavenia a turistiky, Golf show.

30.1. - 2.2.2014 sa v Bratislave konal jubilejný 20. ročník medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR, TIK Detva sa na najväčšom veľtrhu CR na Slovensku zúčastnila s propagačným materiálom o Detve a Podpoľaní.

TIK DETVA sa zúčastnila na veľtrhu cestovného ruchu GO Regiontour,  ktorý sa konal 16. - 19.1.2014 v Brne.

Po otvorení KC AS po rekonštrukcii sa začal v Kultúrnom centre týždeň kultúry, v ktorom sa konalo aj divadelné predstavenie SHIRLEY VALENTINE so skvelou herečkou Zuzanou Krónerovou, ktoré si TIK bola pozrieť. Skvelý umelecký zážitok nám poskytla pani Krónerová 13.1.2014.

10.1.2014 sa TIK Detva zúčastnila na slávnostnom otvorení KC Andreja Sládkoviča po rekonštrukcii.

1.12.2013 sa konal v Divadle Andreja Bagara v Nitre benefičný koncert Bez modrín, kde bol vyhlásený Otec roka 2013. TIK Detva sa na koncerte zúčastnila a Otcovi roka 2013 darovala darčekový poukaz na rodinný víkendový dovolenkový pobyt v Detve a Podpoľaní.

22.11.2013, TIK Detva sa zúčastnila Valného zhromaždenia Asociácie informačných centier Slovenska, ktoré sa konalo v Nitre, za účasti zástupcov turisticko informačných centier z celého Slovenska, ktoré sú členmi AICES. TIK Detva je členom AICES.

30.10. a 31.10.2013 sa uskutočnil 20. ročník medzinárodného veľtrhu CR MADI travel Praha v Českej republike. TIK Detva sa zúčastnila na veľtrhu a prezentovala mesto Detva a Podpoľanie.

22.-25.8.2013, sa konala 40. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárrska výstava Agrokomplex Nitra 2013, TIK Detva Agrokomplex navštívila.

TIK Detva na 48. ročníku FSP 2013 má vlastný stánok na amfiteátri v Detve (súčasne je otvorená aj kamenná prevádzka na sídlisku), v dňoch 12.7. - 14.7.2013, s množstvom propagačného materiálu, darčekových a upomienkových predmetov i k 375 výročiu založenia mesta. Vytvorila na amfiteátri výstavu o Detve.

TIK Detva na 48. ročníku FSP 2013 má vlastný stánok na amfiteátri v Detve (súčasne je otvorená aj kamenná prevádzka na sídlisku), v dňoch 12.7. - 14.7.2013, s množstvom propagačného materiálu, darčekových a upomienkových predmetov i k 375 výročiu založenia mesta. 

15.6.2013 sa uskutočnil na amfiteátri v Detve Ďakovný koncert pre dobrých otcov – a starých otcov. Hlavnou hviezdou bol strieborný česko-slovenský SuperStarista ŠTEFAN PČELÁR. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou primátora Detvy Jána Šufliarského a podpredsedníčky Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Lucie Faltinovej. TIK Detva sa aktívne podieľala na uskutočnení tohto podujatia. Program sa začal zábavným popoludním pre deti, ich rodičov a starých rodičov. Na koncerte okrem strieborného superstáristu vystúpili: skupiny AYA, Anna Veselovská, Michal Chrenko, Adam Ďurica, Brigita, TRAJA, domáci FS Ratolesť a Crazy Rock.

18.4. - 21.4.2013 sa konala v Agrokomplexe Nitre výstava pre milovníkov športu a voľného času, TIK navštívila 2. ročník tejto výstavy.

28.2.-3.3.2013 sa konal najvýznamnejší veľtrh cestovného ruchu v Maďarsku Utazás Budapešť 2013. TIK Detva sa na veľtrhu zúčastnila a propagovala Detvu a Podpoľanie.

V dňoch 7.2. - 10.2.2013 sa konal v Prahe 22. ročník veľtrhu cestovného ruchu Holiday World 2013, kde Turisticko-informačná kancelária mesta Detva propagovala mesto Detva a Podpoľanie. Veľtrh Holiday World v Prahe patrí medzi dôležité veľtrhy cestovného ruchu v strednej Európe, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia subjektov z domova i zo zahraničia, ktorí poskytujú služby cestovného ruchu.  

Turisticko informačná kancelária Detva navštívila  19. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu  ITF SLOVAKIATOUR v Bratislave,  ktorý sa konal 24.1. - 27.1.2013.

TIK Detva sa zúčastnila a prezentovala mesto Detva na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu a veľtrhu turistických možností v reiónoch, ktorý sa konal v Brne: Go Region Tour 2013, 17.1. - 20.1.2013. Turisticko-informačná kancelária s množstvom propagačných materiálov o Detve a Podpoľaní informovala o možnostiach CR v našom regióne.

V dňoch 30.11. a 31.11.2012 sa uskutočnil veľtrh CR MADI v ČR - Prahe. TIK Detva sa zúčastnila na veľtrhu a prezentovala mesto Detva a Podpoľanie.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Turistický Novohrad zorganizovala 22.11.2012 v Lučenci valné zhromaždenie destinačnej organizácie Novohrad a Podpoľanie, ktorého sa TIK Detva zúčastnila.

TIK Detva sa zúčastnila 21.11.2012    Valného zhromaždenia Asociácia informačných centier Slovenska, ktoré sa konalo v Nitre, za účasti zástupcov turisticko informačných centier z celého Slovenska, ktoré sú členmi AICES. TIK Detva je členom AICES.

KC AS v Detve poriadalo dňa 19.10.2012 druhý ročník medzinárodnej prehliadky kúzelníkov a iluzionistov MAGIC SHOW, TIK Detva sa prehliadky zúčastnila.

17.9.2012, sa uskutočnilo v Lučenci pracovné stretnutie-informačný deň, o význame a možnostiach budovania verejno-súkromného partnerstva podľa nového zákona o podpore cestovného ruchu v našom regióne, na ktorom sa TIK Detva zúčastnila.

23.-26.8.2012, sa konala výstava Agrokomplex Nitra 2012, TIK Detva Agrokomplex navštívila.

18.8.2012, v Slavkove u Brna v Českej republike sa tak, ako na Slovensku v Červenom Kameni uskutočnil Princeznovský bál, ktorý TIK Detva navštívila.

TIK Detva má vlastný stánok počas FSP 2012 otvorený na amfiteátri v Detve (kamenná prevádzka na sídlisku tiež otvorená od 9:00 hod. do 21:00 hod.), v dňoch 6.7. - 8.7.2012, s množstvom propagačného materiálu, darčekových a upomienkových predmetov.

9.6.2012, v Červenom Kameni sa konal Princeznovský bál, ktorý TIK Detva navštívila. Podujatie malo bohatý program, kde sme mohli vidieť rytierske súboje na koňoch, vystupovali skupiny historického šermu a návštevníkov učili historické tance. Mali sme možnosť ochutnávky tradičných starodávnich jedál a pre deti bolo pripravené množstvo zábavy, od stretnutia s Popoluškou, maľovanie na tvár, či rozprávkové úlohy.

2. a 3. júna 2012 sa v Detve uskutočnila súťaž zváračov spojená s výstavou a netradičnými súťažami „Zabávajme Podpoľanie“Na zimnom štadióne sa uskutočnila súťaž zváračov a výstava „Podpoliansky deň zvárania a zváračskej techniky“. Súťažilo sa aj na futbalovom štadióne, kde prebiehali netradičné súťaže ako napríklad beh zmiešaných dvojíc s fúrikom, hod valaškou, minifutbal a iné športové zápasy, či fotosúťaž alebo tvorivé dielne. Súčasťou podujatia bol aj detský predajný jarmok. Ku MDD čakalo deti kopec súťaží, zábavy a odmien. Na podujatí vystúpil so svojim programom „Stredoslováci“ Ján Snopka a skupina Drišľak. TIK Detva sa podieľala na propagácii podujatia a prijímaní prihlášok na podujatie.

V dňoch 9.2. - 12.2.2012 sa konal veľtrh cestovného ruchu Holiday World 2012 v Prahe, kde Turisticko-informačná kancelária mesta Detva propagovala mesto Detva a Podpoľanie. Veľtrh Holiday World v Prahe patrí medzi dôležité veľtrhy cestovného ruchu v strednej Európe, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia subjektov z domova i zo zahraničia, ktorí poskytujú služby cestovného ruchu.  

Turisticko - informačná kancelária sa 21.1.2012 zúčastnila na pracovnom stretnutí v divadelnej reštaurácii vo Zvolene so zahraničnými hosťami z Chorvátska, ktorí prišli do nášho regiónu na pozvanie R-ZMO okresov Zvolen, Detva a Krupina. Skupinu hostí z Chorvátska tvorili primátor Podgory a starostovia, majitelia a riaditelia hotelov, penziónov a cestovných kancelárií z Makarskej riviéry.  

Turisticko - informačná kancelária Detva sa zúčastnila na veľtrhu CR ITF SLOVAKIATOUR v Bratislave,  ktorý sa konal 19.1. - 22.1.2012 a mala tak možnosť spropagovať naše mesto Detva a Podpoľanie.

TIK Detva sa zúčastnila a prezentovala mesto Detva na veľtrhu CR v Brne: Go Region Tour 2012, 12.1. - 15.1.2012. Turisticko-informačná kancelária s množstvom propagačných materiálov o Detve a Podpoľaní informovala o možnostiach CR v našom regióne, histórii, kráse folklóru, o krásach podpolianskej prírody: Kaľamárke, Poľane a okolí.

TIK Detva sa dňa 13.12.2011 zúčastnila v Podpolianskom múzeu v Detve na slávnostnom uvedení FAKSIMILE listiny Františka I. Habsburského k dvestoročnému výročiu jej vydania. Ručne vyrobená faksimile listiny z 13.12.1811, písaná na pergamene s privesenou pečaťou, ktorou udeľuje panovník mestečku Detva právo konania trhov a jarmokov.

Dňa 30.11.2011, sa uskutočnila prednáška v Podpolianskom múzeu: Pustý hrad vo Zvolene - výsledky a perspektívy archeologického výskumu. TIK sa zúčastnila na prednáške, ktorá je súčasťou cyklu z oblasti archeologického výskumu na Slovensku s cieľom priblížiť verejnosti prácu a najnovšie výsledky v tejto oblasti. Pútavé a zaujímavé informácie o tejto lokalite odprezentoval archeológ PhDr. Ján Beljak, PhD. z Archeologického ústavu SAV v Nitre a PhDr. Noemi Pažinová, PhD. z Katedry archeológie Filozofickej fakulty UKF v Nitre.

TIK Detva sa zúčastnila pracovného stretnutia na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja dňa 21.11.2011, kde sa  konalo pracovné stretnutie zamerané na uplatňovanie a implementáciu zákona o podpore cestovného ruchu do praxe.

V dňoch 3. a 4.11.2011 sa uskutočnil veľtrh CR MADI v ČR - Prahe. TIK Detva sa zúčastnila na veľtrhu a prezentovala mesto Detva a Podpoľanie.

Asociácia informačných centier Slovenska organizovala v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom v dňoch 25. – 26. októbra 2011 v bratislavskom hoteli Sorea Regia konferenciu a valné zhromaždenie zástupcov turistických informačných centier z celého Slovenska, ktoré sú členmi AICES. TIK Detva je členom AICES a na stretnutí sa zúčastnila.

KC AS v Detve oslávilo v dňoch 15. - 16.10.2011 50 rokov svojej činnosti, TIK Detva sa na oslavách zúčastnila.

Turisticko informačná kancelária spolupracuje s Mestom Detva na tvorbe propagačných materiálov.

Dňa 28.9.2011, TIK Detva zorganizovala pracovné stretnutie na vytvorenie produktu CR v kancelárii OR na MsÚ. Stretnutie sa uskutočnilo so subjektmi poskytujúcimi služby CR.

Dňa 4.8.2011, TIK Detva zorganizovala pracovné stretnutie na vytvorenie produktu CR v kancelárii OR na MsÚ. Stretnutie sa uskutočnilo so subjektmi poskytujúcimi služby CR.

TIK Detva má vlastný stánok počas FSP 2011 otvorený na amfiteátri v Detve (kamenná prevádzka na sídlisku tiež otvorená), v dňoch 8.7. - 10.7.2011, s množstvom propagačného materiálu, darčekových a upomienkových predmetov. TIK Detva pri príležitosti 46. ročníka FSP v Detve darovala prezidentovi SR tortu s logom mesta Detva, TIK Detva a slávností - tanečnicami.

Na amfiteátri v Detve sa v dňoch 27. - 29.5.2011 konal Sviatok pod Poľanou, kde TIK Detva mala stánok a propagovala naše krásne Podpoľanie a mesto Detva.

Od mája 2011 TIK Detva vydáva Detvianske noviny.

V dňoch 10. - 13.2.2011 sa konal veľtrh cestovného ruchu Holiday World 2011 v Prahe, kde Turisticko-informačná kancelária mesta Detva mala svoj stánok a propagovala naše mesto, prírodu, históriu, tradície a folklór.

TIK Detva navštívila veľtrh CR  Bratislave, ITF SLOVAKIATOUR 20. - 23.1.2011.

TIK Detva sa zúčastnila a prezentovala mesto Detva na veľtrhu CR  v Brne: Go Region Tour 2011, 13. - 16.1.2011.

TIK Detva a Podpolianske múzeum v Detve zorganizovali 3.1.2011 pre návštevníkov z Rakúska prehliadku mestom Detva s prezentáciou o meste a návštevou našich pamiatok. Navštívili naše múzeum, detviansky kostol, tradičnú detviansku izbu, pohostili sme ich našimi tradičnými jedlami a prichystali bohatý kultúrny program, kde nechýbali krojovaní tanečníci a hudobníci .

TIK Detva sa 9.12.2010 zúčastnila na exkurzii v regióne Orava.  Navštívila: Dolný Kubín, Aquarelax Dolný Kubín,  
stretnutie s vedením mestského podniku Ing. Marošom Badáňom, Mgr. Miroslavou Macurovou,
Hotel Orava, kde bola prezentácia Klastra Orava, prednášajúci: Mgr. Martin Hromada, výkonný sekretár Klastra Orava. Prehliadka areálu Hotela Orava, prehliadka bola s riaditeľom hotela Ing. Jánom Dobákom a Lyžiarskeho strediska Kubínska hoľa, jeho marketingové aktivity s Ing. Vladimírom Kovalčíkom. Agroturistiku na Orave v obci Zázrivá odprezentoval p. Ondrej Borončo.

Veľtrh CR MADI v ČR - Prahe, v dňoch 3. - 4.11.2010.  Prezentácia mesta Detva a Podpoľania cestou TIK Detva.

TIK Detva ako spoluorganizátor Sviatku pod Poľanou, ktorý sa uskutočnil 12.9.2010 na amfiteátri v Detve. TIK Detva má na amfiteátri vlastný stánok (prevádzka na sídlisku - otvorená) s množstvom propagačného materiálu a darčekových predmetov .

Infocestu po Detve a Podpoľaní pre 3. najväčšiu CK v ČR Alextour a najväčšieho predajcu leteniek Mesico, v dňoch 16.7. - 18.7.2010, zorganizovala a zúčastnila sa TIK Detva.

TIK Detva má vlastný stánok počas FSP 2010 otvorený na amfiteátri v Detve (kamenná prevádzka na sídlisku tiež otvorená), v dňoch 9.7. - 11.7.2010, s množstvom propagačného materiálu, darčekových a upomienkových predmetov. TIK Detva pri príležitosti 45. ročníka FSP v Detve darovala prezidentovi SR tortu s logom mesta Detva, TIK Detva a slávností - tanečnicami.

TIK Detva v dňoch 7.6. - 10.6.2010 na prezentácii mesta Detva v Rakúsku.

V hoteli Double Tree by Holton v Košiciach, dňa 3.6.2010, TIK Detva na Medzinárodnej konferencii o destinačnom turizme.

Seminár AICES spojený s valným zhromaždením, v dňoch 25.5. - 26.5.2010.

Stretnutie s Amanda Rivkin, fotografkou a reportérkou z Washingtonu, D. C., USA, ktorá publikuje na titulných stranách magazínov ako Le Monde, The New York Times, The Washington Post, Foreign Policy, The London Sunday Times, Newsweek a iných. Stretnutie sa uskutočnilo 23.5.2010, za účasti MsÚ Detva, BBSK, Podpolianskeho múzea a TIK Detva.

Pracovné rokovanie na MÚ Sliač, dňa 5.5.2010, spoločne s podnikateľmi a združeniami CR Horehronského a Pohronského regiónu ku aktuálnym otázkam CR v Banskobystrickom kraji. Pracovné rokovanie OCR a KD BBSK so zástupcami samosprávy, podnikateľov, TIK a ZCR.

Školenie v Bojniciach, v dňoch 22.3. - 24.3.2010, o produktoch CR a turizme v regióne.

TIK Detva mala dňa 9.2.2010 príspevok do vysielania v Slovenskom rozhlase o Detve, jej zaujímavostiach a aktuálnych podujatiach. 

Veľtrh CR: Holiday World 2010, v ČR - Prahe, v dňoch 4.2. - 7.2.2010. Prezentácia mesta Detva a Podpoľania cestou TIK Detva.

Školenie v Košiciach, ktoré bolo zamerané na cestovný ruch a agroturistiku, v dňoch: 20.1. - 28.1.2010., návšteva veľtrhu cestovného ruchu v Košiciach.

Veľtrh CR: ITF SLOVAKIATOUR, v Bratislave, dňa 21.1.2010. Prezentácia mesta Detva a Podpoľania cestou TIK Detva.

Školenie v Bojniciach, v dňoch 11.1. - 13.1.2010, proces plánovania a tvorba marketingovej stratégie v CR, prezentácia TIKov na Slovensku, kde  bola aj Tik Detva.

Veľtrh CR: Go + Regiontour 2010, v ČR - Brne, v dňoch 14.1. - 17.1.2010.  Prezentácia mesta Detva a Podpoľania cestou TIK Detva.