Inštitúcie v okrese NM

OÚ BECKOV

916 38 Beckov 180

tel.: +421 32 77 77 125; fax: +421 32 77 42 726

www.obec-beckov.sk ; starosta@obec-beckov.sk

OÚ BOŠÁCA

913 07 Beckov 257

tel.: +421 77 81 129; fax: +421 77 81 225

www.bosaca.sk ; obec.bosaca@stonline.sk

OÚ BRUNOVCE

916 25 Brunovce 106

tel.: +421 32 77 97 138

obecbrunovce@stonline.sk

OÚ BZINCE POD JAVORINOU

916 11 Bzince pod Javorinou

tel.: +421 32 77 93 272; fax: +421 32 77 93 272

www.obecbzince.sk ; obec-bzince@stonline.sk

OÚ ČACHTICE

Malinovského 769, 916 21 Čachtice

tel.: +421 32 74 01 025; fax: +421 32 77 87 247

www.cachtice.sk ; obec@cachtice.sk

OÚ ČASTKOVCE

916 27 Častkovce 399

tel.: +421 32 77 94 193; fax: +421 32 77 94 193

castkovce@xnetpn.sk

OÚ DOLNÉ SRNIE

916 41 Dolné Srnie 242

tel.: +421 32 77 92 431; fax: +421 32 77 92 431

www.dolnesrnie.sk ; ou-dolnesrnie@in.slovanet.sk

OÚ HALUZICE

Haluzice 703, 913 07 Bošáca

tel.: +421 32 77 81 236

OÚ HORNÁ STREDA

916 24 Horná Streda

tel.: +421 32 77 73 113; +421 32 77 73 252; +421 32 77 73 223; fax: +421 32 77 73 113

www.hornastreda.sk ; obec@hornastreda.sk

OÚ HÔRKA NAD VÁHOM

916 32 Hôrka nad Váhom 225

tel.: +421 32 77 98 122; fax: +421 32 77 98 122

www.horkanadvahom.sk ; obec@horkanadvahom.sk

OÚ HRÁDOK

916 33 Hrádok 149

tel.: +421 32 77 76 121

www.hradok.webgarden.cz ; obec.hradok@stonline.sk

OÚ HRACHOVIŠTE

916 16 Hrachovište 255

tel.: +421 32 77 90 302; fax: +421 32 77 90 302

www.hrachoviste.sk ; obecnyurad@hrachoviste.sk

OÚ KÁLNICA

916 37 Kálnica

tel.: +421 32 77 98 832; fax: +421 32 77 98 832

www.kalnica.sk ; obec.kalnica@naex.sk

OÚ KOČOVCE

916 31 Kočovce 280

tel.: +421 32 74 61 221; fax: +421 32 74 61 226

www.kocovce.sk ; oukocovce@kocovce.sk

OÚ LUBINA

916 12 Lubina 56

tel.: +421 32 77 78 169; fax: +421 32 77 78 175

www.obeclubina.sk ; starosta@obeclubina.sk

OÚ LÚKA

916 33 Lúka 205

tel.: +421 33 77 30 566; fax: +421 33 77 30 567

obecluka@stonline.sk

OÚ MODROVÁ

916 35 Modrová 187

tel.: +421 33 77 85 124; fax: +421 33 77 85 124

www.modrova.eu.sk ; modrova@modrova.eu.sk

OÚ MODROVKA

916 35 Modrovka 35

tel.: +421 33 77 85 215; fax: +421 33 77 85 215

www.modrovka.sk ; oumodrovka@stonline.sk

OÚ MORAVSKÉ LIESKOVÉ

916 42 Moravské Lieskové 657

tel.: +421 32 77 92 370; fax: +421 32 77 92 370

www.moravskelieskove.sk ; ocu@moravskelieskove.sk

OÚ NOVÁ BOŠÁCA

913 08 Nová Bošáca 79

tel.: +421 32 77 89 322; fax: +421 32 77 80 156

nova.bosaca@stonline.sk

OÚ NOVÁ LEHOTA

Nová Lehota 50, 916 35 Modrová

tel.: +421 33 77 89 322; fax: +421 77 89 322

obec.novalehota@stonline.sk

OÚ NOVÁ VES NAD VÁHOM

Nová Ves nad Váhom 160, 916 31 Kočovce

tel.: +421 32 77 98 264; fax: +421 32 77 98 264

www.novavesnadvahom.sk ; pristas@stonline.sk

OÚ OČKOV

Očkov 177, 916 22 Podolie

tel.: +421 32 7794 821; fax: +421 32 77 94 821

obec.ockov@stonline.sk

OÚ POBEDIM

916 23 Pobedim 435

tel.: +421 32 77 94 173; fax: +421 32 77 94 173

www.pobedim.sk ; obec.pobedim@pobedim.sk

OÚ PODOLIE

M.R.Štefánika 566, 916 22 Podolie

tel.: +421 32 77 94 102; fax: +421 32 77 95 306

www.podolie.sk ; podolie@podolie.sk

OÚ POTVORICE

916 25 Potvorice 2

tel.: +421 32 77 97 126, fax: +421 32 77 97 622

obecpotvorice@stonline.sk

OÚ POVAŽANY

916 26 Považany 187

tel.: +421 32 77 97 205; fax: +421 32 77 97 217

www.obec-povazany.sk ; ocu.povazany@stonline.sk

OÚ STARÁ LEHOTA

Stará Lehota 35, 916 35 Modrová

tel.: +421 33 77 89 324; fax: +421 32 77 64 276

staralehota@nextra.sk

MÚ STARÁ TURÁ

Ulica SNP 1 / 2, 916 01 Stará Turá

tel.: +421 32 74 62 611; fax: +421 32 77 64 276

www.staratura.sk ; msu@staratura.sk

OÚ TRENČAINSKE BOHUSLAVICE

913 06 Trenčianske Bohuslavice 135

tel.: +421 32 77 82 233; fax: +421 32 77 82 233

www.trbohuslavice.yw.sk ; outren.bohuslavice@slovanet.sk

OÚ VAĎOVCE

Vaďovce 1, 916 13 Kostolné

tel.: +421 32 77 90 223; fax: +421 32 77 90 223

www.vadovce.sk ; vadovce@stonline.sk

OÚ VIŠŇOVÉ

916 15 Višňové 60

tel.: +421 32 77 87 129; fax: +421 32 77 87 129

www.visnove.sk ; urad@visnove.sk

OÚ ZEMIANSKE PODHRADIE

Zemianske podhradie 138, 913 07 Bošáca

tel.: +421 32 77 81 228; +421 32 77 81 245; fax: +421 32 77 81 228

obec-zemianske-podhradie@in.slovanet.sk