Inštitúcie v NMnV

Dôležité inštitúcie v Novom Meste nad Váhom

Hasičská a záchranná služba, tel: 150, 032/7712222, tel/fax: 032/7719105, Adresa: Odborárska 1376/12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, e-mail: amsekretariat1@stonline.sk

Záchranná zdravotná služba, tel: 155

Polícia, tel: 158

Mestská polícia, tel:159, 032/7715561, Adresa: Palkovičova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, e-mail: operacny@nove-mesto.sk 

Obvodné oddelenie PZ Nové Mesto nad Váhom, Adresa: J.Kollára 13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel:0961 243 755, fax:0961 243 709, e-mail: oonmnv@minv.sk, web: www.policiasr.sk 

Oddelenie dokladov Odboru poriadkovej polície OR PZ v TN, Adresa:Hviezdoslavova 38, 39, 915 01 Nové Mesto nad Váhom OP:0961 243422, VP: 0961 243413, zbrojné preukazy: 0961 243430

Okresný dopravný inšpektoriát Nové Mesto nad Váhom, Adresa:Hviezdoslavova 38,39, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel/evidencia mot.vozidiel/:0961243535

Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom, Adresa:Čsl.Armády 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, sekretariát - tel: 032/7402219, fax:032/7402111, e-mail: vankova@nove-mesto.sk, www.nove-mesto.sk

Mestské kultúrne stredisko, Adresa:Hviezdoslavova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel/riaditeľ/:0903450187, e-mail: mikuska@msks.skmsks@msks.skwww.msks.sk

Novomestský spravodajca, Adresa:Hviezdoslavova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel:032/7710640, tel/fax:032/7712770, e-mail: redakcia@msks.sk,  šéfredaktorka - PhDr.Eva Granárová, inzercia - Vlasta Igazová, e-mail: igazova@msks.sk

Knižnica Ľ.V.Riznera, Adresa:Ul. 1 mája, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel:032/7715981, 032/7715946, mail: berkova@mail.icss.sk

Kino Považan, Adresa:Hviezdoslavova 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom, tel:032/7712575

Galéria P. Matejku, tel./akad. mal. Ján Mikuška/: 032/ 771 5801, 0903 450 187
tel./Lívia Fandrová/: 032/ 771 2770

Podjavorinské múzeum Nové Mesto nad Váhom, Adresa:Nám.Slobody 6, 915 01 Nové Mesto Nad Váhom, tel:032/7712339, mail:  office@muzeumtn.sk

Technické služby mesta - Nové Mesto nad Váhom, Adresa:Klčové 34, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel/sekretariát/:032/7713360, tel/spojovateľka/:032/7712653

dom smútku, tel:032/7712254, e-mail: tsm@etelmail.sk

SAD Trenčín a.s. /prevádzkáreň NMnV/, Adresa:Trenčianska cesta1189, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel:032/7713056, fax:032/7712255, e-mail: doprava-nm@sadtn.sk

Železničná stanica, Adresa:Železničný uzol 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel/info/: 032/65194887, tel/dopravná kancelária/:032/7430021, e-mail: zsrze@zsr.sk

Školský úrad, Msú Nmnv, Adresa: Čsl. Armády 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

vedúci oddelenia a školského úradu, tel./Ing.Dušan Hevery/: 032/7402120, e-mail: hevery@nove-mesto.sk

MŠ, Adresa:Dibrovova ul., 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel:032/7715489

MŠ, Adresa:Hollého ul., 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel:032/7715332

MŠ, Adresa:Hurbanova ul., 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel:032/7712531

MŠ, Adresa:Hviezdoslavova ul., 915 01 Nové mesto nad Váhom, tel:032/7715184

MŠ, Adresa:Polľovnícka ul., 915 01 Nové mesto nad Váhom, tel:032/7484481-84, e-mail: skolka@stonline.sk

MŠ, Adresa:Ul.J.Kollára, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel:032/7713923

ZŠ sv. Jozefa/cirkevná škola/, Adresa:Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel:032/7712492, e-mail: zssvnnmnv@centrum.sk

ZŠ, Adresa:Odborárska ul.č.10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel:032/7715417, e-mail: zsodborarska@nextra.sk

ZŠ, Adresa:Tematínskaul.č.2092, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel:032/7406513, e-mail: zstematinska@mail.icss.sk

ZŠ, Adresa:Ul.kpt.Nálepku, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel:032/7712336, e-mail: zsnalnmnv@pobox.sk

Základná umelecká škola, Adresa:Štúrova 15, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel:032/7712658

Bilingválne S.-ŠP. Gymnázium, Adresa:Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel:032/7713409, mail: g.m.r.s.@stonline.sk

Gymnázium M.R.Štefánika, Adresa:Športová 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel:032/7713409, e-mail: zusjkrena@stonline.sk

Gymnázium sv. Jozefa/cirkevná škola, Adresa:Klčové 87, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel:032/7712596, e-mail: gymnsvjnm@centrum.sk

Stredné odborné učilište, Adresa:Jánošíkova 4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel:032/7712413, e-mail: souriadpotr@post.sk

Združená SPŠ, Adresa:Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel:032/7714281, e-mail: zsps@spsnmnv.sk

Združená stredná škola obchodu a služieb, Adresa:Piešťanská 80, 915 01 Nové Mesto nad váhom, tel:032/7712212, e-mail: zssoas@slovanet.sk

Slovenská pošta 1, Adresa:Weisseho 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Slovenská pošta 3, Adresa:Trenčianska 68, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, e-mail: zakaznickyservis@slposta.sk

Farnosť narodenia Panny Márie, Adresa:J.Gábriša 60/21, e-mail: kancelaria@prepozitura.sk

Evanjelický cirkevný zbor a.v., Adresa:Komenského 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, e-mail: ecavnm@gmail.com

NsP, Adresa:M.R.Štefánika, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel:032/7740411, fax:032/7740399, e-mail: nspnm@nspnm.sk

Pohotovosť pre dospelých, Adresa:Štefánikova 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel:032/7712444

Pohotovosť pre deti a dorast, Adresa:Štefánikova 1, 915 01 NovéMesto nad Váhom, tel:032/7740341

Sloboda zvierat, Adresa:Klčové 41, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel:0905587720, 0907594664, e-mail: utuloknm@szm.sk

Dom dôchodcov, Adresa:Bernolákova ul., 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Detský domov, Adresa:Klčové 32, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel.: 032/77123 20, e-mail: ddomov@stonline.sk

Klub dôchodcov, Adresa:Ul.1 mája, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Daňový úrad, Adresa:Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel/sekretariát riad./:032/7745201, fax:032/7745225, e-mail: du.nm@tndrsr.sk

Úrad práce soc. Vecí a rodiny, Adresa:Hviezdoslavova 40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel:032/2441111, fax: 032/7435805, e-mail: upsvar nm@upsvar.sk

Obvodný úrad - odbor všeobecnej a vnútornej správy, Adresa:Hviezdoslavova 35, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel:032/7745505

Obvodný úrad životného prostredia, Adresa:Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel:032/7745801, fax:032/7745814, e-mail: ovzp@nm.ouzp.sk

Obvodný úrad - odbor živnostenského podnikania, Adresa:Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, tel:032/7745111, fax:032/7745904, e-mail: ozpo@nm.vs.sk

Správa katastra, Adresa:Hviezdoslavova 36, 915 015 Nové Mesto nad Váhom, tel:032/7745 111, e-mail: kunm@gku.sk

Sociálna poisťovňa/pobočka/, Adresa:Jánošíkova 4, 915 01 Nové mesto nad Váhom, tel:032/7712095, 032/7712796/LPČ/, 032/7718160/DP/, 032/7712055/PN/, 032/7719075/poistné/