Turistické trasy

Poľana

Smer trasy: Detva,Skliarovo - Vodopád Bystré - Horský hotel Poľana - Kaľamárka - Detva nám. 

Detva

Smer trasy: Detva - Packov vrch - Kriváň - Fangov vrch - Detva, Skliarovo - Detva nám.

Ostrôžky - Javorie

Smer trasy: Detva - Pľutov vrch - Sliačska Podpoľana - Ďurovie vrch - Polomy - Vígľašská Huta-Kalinka

Smer trasy: Podkriváň - Javor - Píla

Sihlianska Planina

Smer trasy: Hriňová, centrum - Vrchdobroč - Horná Bzová - Podkriváň

Smer trasy: Hriňová, centrum - Vrchdobroč - Táňovo - V Chocholnej - Látky

Smer trasy: sedlo Prašivá - Bykovo - Smolno - Detvianska Huta 

Smer trasy: Hriňová, Krivec I. - Horský hotel Poľana - Melichova skala - Detva, Skliarovo -  Detva nám.

Smer trasy: Kriváň - Fangov vrch - Vodopád Bystré - Horský hotel Poľana - Melichova skala - Detva,  Skliarovo - Detva nám.

Smer trasy: Horský hotel Poľana - Kyslinky - sedlo Príslopy - Horský hotel Poľana