Kalendár podujatí

KALENDÁR PODUJATÍ 2013

Informácie o podujatiach: www.detva.sk, www.kcdetva.sk, www.tikdetva.sk, kalendár podujatí 2013