Osožné INFO

Prehľad dopravných spojení: www.cp.sk                              

Informácie o dianí v meste nájdete aj na: www.detva.sk   www.kcdetva.sk   www.fspdetva.sk

Veľtrhy a workshopy CR: http://new.sacr.sk/sacr/vystavy-a-veltrhy/vystavy-a-veltrhy/

Info o CR: www.sacr.sk   www.aices.sk