Inštitúcie v okrese

Obecný úrad Detvianska Huta

adresa: OÚ Detvianska Huta č. 102, 962 05 Hriňová, t. č.: +421 45 537 6386, fax: +421 45 537 6386, e-mail: obudhuta@arconet.sk

Obecný úrad Dúbravy

adresa: OÚ Dúbravy č. 196, 962 12 Dúbravy, t. č.: +421 45 545 9860, fax: +421 45 545 9520, e-mail: obec@dubravy.sk, obecdubravy@stonline.sk, www.dubravy.sk

Obecný úrad Horný Tisovník

adresa: OÚ Horný Tisovník č. 77, 962 75 Horný Tisovník, t. č.: +421 45 538 9911, fax: +421 45 538 9911, e-mail: htisovnik@podpolanou.sk

Mestský úrad Hriňová

adresa: MsÚ Hriňová, Partizánska 1612, 962 05 Hriňová, t. č.: +421 45 549 7112, fax: +421 45 549 7111, e-mail: mestskyurad@hrinova.sk, www.hrinova.sk

Obecný úrad Klokoč

adresa: OÚ Klokoč č. 1, 962 25 Slatinské Lazy, t. č.: +421 45 540 2881, 540 2880, fax: +421 45 540 2880, e-mail: obecklokoc@stonline.sk

Obecný úrad Korytárky

adresa: OÚ Korytárky č. 215, 962 04 Kriváň, t. č.: +421 45 546 6010, fax: +421 45 546 6010, e-mail: ocukorytarky@stonline.sk, www.korytarky.sk

Obecný úrad Kriváň

adresa: OÚ Kriváň č. 441, 962 04 Kriváň, t. č.: +421 45 546 9436, 546 9177, fax: +421 45 546 9152, e-mail: obeckrivan@zoznam.sk, www.obeckrivan.sk

Obecný úrad Látky

adresa: OÚ Látky č. 36, 985 45 Látky, t. č.: +421 45 537 6333, 537 6221, e-mail: obeclatky@stonline.sk

Obecný úrad Podkriváň

adresa: OÚ Podkriváň č. 87, 985 51 Podkriváň, t. č.. +421 47 449 3101, fax: +421 47 449 3101, e-mail: obecpodkrivan@zoznam.sk, www.podkrivan.ocu.sk

Obecný úrad Slatinské Lazy

adresa: OÚ Slatinské Lazy č. 111, 962 25 Slatinské Lazy, t. č.: +421 45 540 2564, 540 2566, fax: +421 45 540 2564, e-mail: slatinske@lazy.sk, www.lazy.sk

Obecný úrad Stožok

adresa: OÚ Stožok č. 47, 962 12 Detva, t. č.: +421 45 545 5520, 541 0312, e-mail: stozok@stozok.sk, www.stozok.sk

Obecný úrad Vígľaš

adresa: OÚ Vígľaš, Zvolenská 1, 962 02 Vígľaš, t. č.: +421 45 539 4243, fax: +421 45 539 4943, e-mail: starosta-viglas@stonline.sk, www.viglas.sk

Obecný úrad Vígľašská Huta - Kalinka

adresa: OÚ Vígľašská Huta - Kalinka č. 73, 962 25 Slatinské Lazy, t. č.. +421 45 540 2557, e-mail: obecvhk@nextra.sk